Projekt
Utveckling av Hoverbergs Båthamn och Camping
Hoverbergs Båthamn och Camping har under åren utvecklats till en pärla vid Storsjöns strand. Många besökare trivs i den natursköna miljön och antalet turister har ökat på senare år. Bergs Båtklubb har beviljats projektstöd inom Leader Storsjöbygden för att förbättra anläggningens servicenivå.

Satsningen har gjorts i två steg:
 
Steg 1
Under 2011 - 2012 har Bergs Båtklubb drivit ett Leaderprojekt med övergripande syfte att skapa förutsättningar för näringsidkande, förbättra service/information för besökare och på så sätt bidra till ökad turism och tillväxt i södra Storsjöbygden.

Huvudåtgärderna har varit
· uppgradering av Hamncaféet med tyngdpunkt på kök/arbetsmiljö
· renovering av minigolfbanorna
· skapande av en plattform för ungdomsevenemang
· information till besökare
· ökat samarbete med lokala aktörer i Hoverberg

Under projektets gång har vi sett behovet av ytterligare åtgärder. Ca 150 campinggäster besvarade en enkät, där vi fick ett högt betyg angående helhetsintrycket och både camping- och båtgäster lämnade synpunkter på vad de anser behöver förbättras.

Steg 2
· Ombyggnad av bastu till ytterligare 2 toaletter och 1 dusch. Kapaciteten ökar med det dubbla och ett av badrummen handikappanpassas. (Prio 1 enligt enkätsvaren)

· Latrintömning Med denna åtgärd förbättrar vi servicen för våra campinggäster och avlastar den närmast befintliga latrintömningen vid rastplatsen i Galhammar. (Prio 2 enligt enkätsvaren)

· Förbättrad skyltning Hoverbergs Båthamn finns nu med på Trafikverkets informationstavlor vid väg 321. Våra egna skyltar uppdateras för att benämningar och symboler ska överensstämma.

· Barack Förbättringar i förra projektet har lett till behov av större utrymme för spel, minigolfutrustning mm. En större barack köps in och det behövs både byggnadslov och dispens från strandskydd.

Finansiering: Leaderprogrammet samt egna kontanta medel och ideell arbetstid.

Med projektet når vi vår nuvarande ambitionsnivå när det gäller vår båthamn och camping. Avsikten är att sedan gå vidare med förbättringar av bryggor och andra åtgärder för båtlivets utveckling i södra Storsjön.

 

Resultat
Under de tre år vi genomfört projekten har vi bland annat sett följande resultat av vår satsning:
· Hamncaféet har blivit mer intressant för entreprenörer att driva som ”sommarföretag” och kundunderlaget ökar.
· Vi har nått målet att minst 20 % av campinggästerna ska stanna en natt mer än vad de först tänkte sig.
· Helhetsintrycket har fått betyget 8,5 av 10 möjliga av campinggästerna.
· Ökat samarbete med andra aktörer i Hoverberg och övriga närområden.

Tack
Bergs Båtklubb vill tacka medlemmar, föreningar, organisationer och andra frivilliga i området, som stöttat oss och på olika sätt ställt upp med ideell arbetstid och olika insatser i projekten.

Vi vill särskilt tacka de företag som sponsrat oss med de medel som var nödvändiga i projektens startskede:

ICA Supermarket
Swedbank
Dina Försäkringar
Anderssons Cykelverkstad
Byggvaruhuset
Reaxcer
Bergs Express
Gabbé AB
Per-Arne Hemmingsson
Johnssons El